Am
Ես գիտեմ, թե ովքեր են տերերը,
Am
Ում ձեռքից են ուտում էս շները,
G
ես գիտեմ,
G
Ու թեև միշտ էլ կուշտ են տերերը,
E
Բայց սովից կատաղած են շները,
Am
և հիմա
C
Հենց էնպես չեն հաչում էս շները,
Dm
Ուշացրել են մի քիչ նրանց կերը.
E
ուշացրել,
Am
Կերակրե՛ք. չէ՞ որ դուք եք տերերը,
Am
Որ հանկարծ մեզ չուտեն էս շները,
G
կերակրե՛ք,
G
Վայելե՛ք ձեր համեղ պատառները,
E
Մնացորդը ուտեն թող շները,
Am
որ լռեն,
C
Թե չէ վախն այցելում է գիշերը,
Dm
Երբ սովից կատաղած են շները,
E
զգուշացե՛ք,
Am
Փակեցեք շատ ամուր ձեր դռները,
Am
Փողոցում թող մնան պոետները,
G
և մարդիկ,
G
Ում համար միևնույն են տերերը,
E
Եվ հատուկ կատաղացրած շները՝
Am
միևնույն:
Rouben Hakhverdyan – shnere lyrics and chords

   
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.