alex

Jul 202010
 

Սերժ Թանկյան
Սյուզան Մարգարյան

 
ԲԱՐԻ ԱՐԱԳԻԼ (Lyrics + Chords)

Serj Tankian chords

 
ԵԿԵՔ ԵՐԳԵՆՔ ՀԵՆՑ ԱՅՆՊԵՍ (Lyrics + Chords)
ԼՈՒՑԿԻՆԵՐՈՎ ԱՂՋԻԿԸ (Lyrics + Chords)

The Bambir chords

 
ԿԵՂՏՈՏ ԲԾԵՐ (Lyrics + Chords)
ՇՈՂԵՐ ՋԱՆ (Lyrics + Chords)
ՈՐՏԵՂԻՑ ՈՐՏԵՂ (Lyrics + Chords)

Gor Mkhitaryan chords

Jul 072010
 

Լավ Էլի
Լիլիթ Պիպոյան

Jul 052010
 

Compass Band
The Beautified Project
ՄԵՐ ԱՆՈԻՆՆ Է ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿ

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.