C#m B E F#m C#m G#
Կարոտում եմ տուն իմ հայրենի
C#m B E F#m C#m G#
Դու ամրոցն ես հզոր հայրերի
A B F#m E C#m F#m
Դու մատուռն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրենիք
C#m B G# C#m
Աղոթում եմ Աստված պահպանի։

A B F#m E C#m F#m
Դու մատուռն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրենիք
C#m B G# C#m
Աղոթում եմ Աստված պահպանի։

C#m B E F#m C#m G#
Օտարություն իմ կյանքից անկախ
C#m B E F#m C#m G#
Հայի ոգով ապրում եմ անվախ
A B F#m E C#m F#m
Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ
C#m B G# C#m
Վախենում եմ կարոտս չառնեմ։

A B F#m E C#m F#m
Ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ
C#m B G# C#m
Վախենում եմ կարոտս չառնեմ։

A C#m
Քեզ խլել են, թալանել են, կալանել են
A B C#m
Քո վանքերը, ավիրել են տուն իմ հայրենի,
F#m C#m F#m (F#m E G#)
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
E F#m C#m G# C#m
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

F#m C#m F#m (F#m E G#)
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
E F#m C#m G# C#m
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

Dm C F Gm Dm A
Դու դարծել ես օտարի գերի,
Dm C F Gm Dm A
Որդինեդ գերի օտարին,
Bb C Gm F Dm Gm
Քո տաք սրտում սառույցներ են գոյացել, քարացել
Dm C A Dm
Գարուններդ աշուն են դարձել:

Bb C Gm F Dm Gm
Քո տաք սրտում սառույցներ են գոյացել, քարացել
Dm C A Dm
Գարուններդ աշուն են դարձել:

Bb Dm
Քեզ խլել են, թալանել են, կալանել են
Bb C Dm
Քո վանքերը, ավիրել են տուն իմ հայրենի,
Gm Dm Gm (Gm F A)
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
F Gm Dm A Dm
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

Gm Dm Gm (Gm F A)
Խաչքարերդ արցունքներով կլվանամ,
F Gm Dm A Dm
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ:

F Gm Dm A Dm
Աղաչում եմ, կանչիր, թույլ տուր տուն դառնամ…

Tun im hayreni chords

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.