F#m A
Ով եմ ես, գուցե դու բացատրես ինձ ով եմ ես
A Bm
Ինչ եմ ուզում այս կյանքից վերցնել ես վերցնել
Bm F#m
Ինձ հարազատ իմ անբաժան իմ ընկեր, իմ ընկեր

Կրկ․

E F#m
Առանց քեզ ,քո խոսքերի ով եմ ես, ով եմ ես
Առանց հաստատ քո հայացքի ով եմ ես , ով եմ ես
Առանց կոպիտ քո ձեռքերի ով եմ ես, ով եմ ես
Ինձ հարազատ, իմ անբաժան իմ ընկեր, իմ ընկեր

Կյանքի չարին դիմադրելով ուժասպառ
Բարձր բարձր ծիծաղում էիր ինձ համար
Ինչ անկեղծ ես դու և հստակ իմ ընկեր:

Կրկ․․․

Ես կկորչեի այսպես կյանքում ախ անկասկած
Եթե կողքիս չլինեիր դու իմ Աստված
Կմոլորվեի, եթե վստահ քայլդ չզգայի իմ շողքում

Կրկ․․․

Ardzaganq – im ynker chords

 

Fm
Թաքցնում են աչքերը քո
Տխրությունը տարվա,
F Bm
Գեղեցիկ է ժպիտը քո ու անկեղծ,
F# Fm
Սեղանի շուրջ նստած են հարազատ դեմքեր,
C
Միաձայն գովերգում են քեզ

Շփոթված ես, դե ինչ արած
Համբերել է պետք,
Շռայլում է զգացմունքը քո մեջ կուտակված,
Դու գիտես ցանկությունը ցանկություն կմնա,
C Fm
Եթե սիրտդ բարի է՝ կիրականանա:

C
Ծնունդդ շնորհավոր,
Fm
Ծնունդդ շնորհավոր,
F Bm C
Ծնունդդ շնորհավոր թող լինի այսօր:

Համոզված ես որ քո կամքով
Ճանապարհ է ընտրած,
Անկորուստ չի եղել ու չի եղել և հարթ,
Քեզ մի միտք է անվերջ լռությամբ ուղեկցում,
Որ մարդիկ հարազատ չլքեն քեզ կյանքում:

Ծնունդդ շնորհավոր,
Ծնունդդ շնորհավոր,
Ծնունդդ շնորհավոր թող լինի այսօր:

Թաքցնում են աչքերը քո
Տխրությունը տարվա,
Գեղեցիկ է ժպիտը քո ու անկեղծ,
Սեղանի շուրջ նստած են հարազատ դեմքեր,
Միաձայն գովերգում են քեզ

Ծնունդդ շնորհավոր,
Ծնունդդ շնորհավոր,
Ծնունդդ շնորհավոր թող լինի այսօր:
Ardzaganq – cnundd shnorhavor lyrics and chords

 

Am
Երբ խոսքերը ավելորդ են,
Am
Լավ մտքերն էլ խորթ են
G
Կյանքը թող շարունակվի:
Am
Երբ ընկերդ քեզ օտար է,
Am
Իսկ օտարն ընկեր է
G
Կյանքը թող շարունակվի:

C G
Անփոփոխ մնաց միայն մի բան,
H Em
Երբ բոլորը սողալով անցան՝
C H Em
Այն, որ ջնջելով հետքերը գնացին:

Երբ սրբերը մեղավոր են,
Մեղավորն էլ սուրբ է
Կյանքը թող շարունակվի:
Երբ գործերը միայն թուղթ են,
Իսկ թղթերը սուտ են
Կյանքը թող շարունակվի:

Անփոփոխ մնաց միայն մի բան,
Երբ բոլորը քայլելով անցան՝
Որ փոշի ելավ եւ կնստի գետնին:

Երբ տեսնողը կույր է,
Իսկ կույրը տեսունակ է
Կյանքը թող շարունակվի:
Երբ լսողը խուլ է,
Խուլն էլ ունկնդիր է
Կյանքը թող շարունակվի:

Անփոփոխ մնաց միայն մի բան,
Երբ բոլորը վազելով անցան՝
Ոնց աղմուկ ելավ, այնպես էլ կմարի:
erb

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.