F#m A
Բազմել ես լեռներին, ունես հազար շեմ,
A Bm C# F#m
Արծիվների բույնն ես, չքնաղ Գետաշեն
Bm E A
Բարբարոս ցեղերի անդադար սանձով
F#m D C# F#m
Դու քաջերի օրրան, իմ քաջ Գետաշեն:
Bm E A
Բարբարոս ցեղերի անդադար սանձով
F#m D C# F#m
Դու քաջերի օրրան, իմ քաջ Գետաշեն:

Կրկ.

Bm
Չորս կողմս անդունդ է
F#m
Ճամփեքդ փակված
D E C# F#m
Երկնքում սևմութ, ամպ է կուտակված:
Bm
Հոգիդ հայկական,
F#m
Շեներն էլ լքված
D E C# F#m
Դու կաս ու կմնաս, հավերժ Գետաշեն:

F#m A
Դու պիտի դիմանաս ու կանգուն մնաս,
A Bm C# F#m
Հակառակ թշնամուն պիտի շենանաս,
Bm E A
Մայր Հայաստանին պիտի դիմանաս,
F#m D C# F#m
Արցախի դարպասն ես իմ քաջ Գետաշեն:
Bm E A
Մայր Հայաստանին պիտի դիմանաս,
F#m D C# F#m
Արցախի դարպասն ես ամրոց Գետաշեն:

F#m A
Ջահել տղերք դու քիչ ունես Գետաշեն,
A Bm C# F#m
Բայց ծերերն էլ ոչ մի բանով պակաս չեն:
Am F G C
Ամեն մի կին մի ֆիդաի տնաշեն,
Dm F E7 Am
Քեզ հաղթել չի լինի, իմ քաջ Գետաշեն:
Am F G C
Ամեն մի կին մի ֆիդաի տնաշեն,
Dm F E7 Am
Քեզ հաղթել չի լինի, իմ քաջ Գետաշեն:

Կրկներգ

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.