Cm Fm
Ես այսօր փոխում եմ տես, կեսգիշերը իմ,
G Cm
քո սիրո հետ փոխում եմ տես, կեսգիշերը իմ,
ինքդ քեզ խափեցիր տես, ինքդ քեզ խափվեցիր,
խաչեցիր մեր սերը դու, քո սերը խաչեցիր….

Fm Cm
մի կանչիր ինձ իմ սեր, ինձ մի կանչիր
Fm Bb D#
կորցրինք սերը մեր, մենք կորցրինք
Fm G G#
վերջացավ փրկություն ավաղ չկա
Fm
մոռացիր ինձ, իմ սեր
G
մոռացիր էլ չկամ

Dm Gm
Ես այսօր փոխում եմ տես, կեսգիշերը իմ,
A Dm
քո սիրո հետ փոխում եմ տես, կեսգիշերը իմ,
ինքդ քեզ խափեցիր տես, ինքդ քեզ խափվեցիր,
խաչեցիր մեր սերը դու, քո սերը խաչեցիր

Gm Dm
մի սպանիր ինձ իմ սեր, ինձ մի սպանիր
Gm C F
մոռացիր ինձ, իմ սեր, ինձ մոռացիր
Gm A A#
մի սպասիր պրկություն ավաղ չկա
Gm
հավատա որ չկամ
A
հավատա էլ չկամ

Em Am H Em

Am Em
մի կանչիր ինձ իմ սեր, ինձ մի կանչիր
Am H G
կորցրինք սերը մեր, մենք կորցրինք
Am H C
վերջացավ փրկություն ավաղ չկա
Am
մոռացիր ինձ, իմ սեր
H
մոռացիր էլ չկամ
Forsh – Es poxum em kesgisher@ im lyrics and chords

Jul 212012
 

Ֆորշ

Jul 212012
 
ԿԵՍԳԻՇԵՐ (Lyrics + Chords)
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.