Sep 112011
 

Բամբիռ
Բադալյան Մարիետա

 
ԵԿԵՔ ԵՐԳԵՆՔ ՀԵՆՑ ԱՅՆՊԵՍ (Lyrics + Chords)
ԼՈՒՑԿԻՆԵՐՈՎ ԱՂՋԻԿԸ (Lyrics + Chords)

The Bambir chords

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.