Em B

Em B Em B
Արի՛, իմ սոխակ, թո՛ղ պարտեզ մերին,
Em B Am B
Տաղերով քուն բեր տըղիս աչերին.
G D B Em B
Բայց նա լալիս է.— դու սոխակ, մի՛ գալ,
Em Am Em B Em
Իմ որդին չուզե տիրացու դաոնալ։

Եկ, աբեղաձագ, թո՛ղ արտ ու արոտ,
Օրորե տղիս, քընի է կարոտ.
Բայց նա լալիս է.— տատրակիկ, մի գալ,
Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ։

F#m C# F#m C#
Թո՛ղ որսըդ, արի՛, քաջասիրտ բազե,
F#m C# Bm C#
Քու երգը գուցե իմ որդին կուզե…
A E C# F#m C#
Բազեն որ եկավ՛ որդիս լոեցավ,
F#m Bm F#m C# F#m E
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։

A E C# F#m C#
Բազեն որ եկավ՛ որդիս լոեցավ,
F#m Bm F#m C# F#m
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։

Ari im sokhak chords

 
ԱՐԻ ԻՄ ՍՈԽԱԿ (Lyrics + Chords)
ՍԵւ ՈՒ ՍՊԻՏԱԿ (Lyrics + Chords)

Empyray chords

 

Gm Cm D
Ո՞ր գիշերից են քո աչքերը
Gm Cm F
Ո՞ր ուժերից են քո մտքերը խենթ,
A#m F#
Ու ո՞րտեղից է հուրը քո հոգու.
G# F# F D
Ո՞ր տողից է սիրտդ:
Gm Cm D
Ո՞ր լույսերից են քո ստվերները.
Gm Cm F
Ո՞ր հույզերից են երազները քո,
A#m F#
Ու ո՞ր արեւը քեզ դարցրեց լուսին.
G# G
Ո՞ւմ անձրեւն ես դարձել…

Em
Սեւ ու սպիտակ,
Hm
Կեղծ ու շիտակ
Am H7
Ես չեմ կարող տարբերել.
Em
Մեղք ու զղջանք,
Hm
Գութ ու հանցանք
Am H7
Իմ մեջ են լուռ խառնվել.
Em Hm
Հին վերքերով սիրտս խռով
Am H7
Էլ ինձ չի ընձեռվի
Em
Երբե՜ք:

Որ մոլորակն է քո պաշտպանը,
Եւ որ հրեշտակն է պահապանը քո,
Ու ո՞ր քամին է քեզ բերել հեռվից
Ո՞ր ժամին ես վայրկյան:
Empyray sev u spitak chords

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.