Gm Cm D
Ո՞ր գիշերից են քո աչքերը
Gm Cm F
Ո՞ր ուժերից են քո մտքերը խենթ,
A#m F#
Ու ո՞րտեղից է հուրը քո հոգու.
G# F# F D
Ո՞ր տողից է սիրտդ:
Gm Cm D
Ո՞ր լույսերից են քո ստվերները.
Gm Cm F
Ո՞ր հույզերից են երազները քո,
A#m F#
Ու ո՞ր արեւը քեզ դարցրեց լուսին.
G# G
Ո՞ւմ անձրեւն ես դարձել…

Em
Սեւ ու սպիտակ,
Hm
Կեղծ ու շիտակ
Am H7
Ես չեմ կարող տարբերել.
Em
Մեղք ու զղջանք,
Hm
Գութ ու հանցանք
Am H7
Իմ մեջ են լուռ խառնվել.
Em Hm
Հին վերքերով սիրտս խռով
Am H7
Էլ ինձ չի ընձեռվի
Em
Երբե՜ք:

Որ մոլորակն է քո պաշտպանը,
Եւ որ հրեշտակն է պահապանը քո,
Ու ո՞ր քամին է քեզ բերել հեռվից
Ո՞ր ժամին ես վայրկյան:
Empyray sev u spitak chords

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.