Dm A
Հեռանում են պոետները
A# Dm
Դատարկված այս հին տաճարից,
Am Gdim
Թվում է թե փուլ է գալիս
A# Dm
Հանգրվանը հանճարների:

Dm A
Հեռանում են, չափսոսալով,
A# Dm
Կռունկների երամի պես,
Am Gdim
Չեն էլ փորձում ոչինչ փրկել
A# A
Սուրբ Տաճարից, երազների:

Տաք երկիր են ասես չվել,
Թվում է թե լույս են գտել,
Բայց մոլորված երամի պես
Ճիչն է լսվում հեռուներից:

Dm A#
Դու մնացիր, չհեռացար,
Gm A
Քո քար սիրտը մոխիր դարձավ
Dm A#
ՈՒ երգեցիր մենակ կանգնած,
Am Dm
Քամիներին ու ժայռերին
A# Am Dm
քամիներին ու ժայռերին

ԵՎ ժայռերը կենդանացան,
Հին տաճարը դղյակ դարձավ,
ԵՎ լռում է քո մոգական երգը հանկարծ….երգը հանկարծ:

Հեռուներից ճիչն է լսվում
Պոետների, որ հեռացան:
Դու մնացիր, չհեռացար,
Քո քար սիրտը մոխիր դարձավ
ՈՒ երգեցիր մենակ կանգնած,
Քամիներին ու ժայռերին….. քամիներին ու ժայռերին:

Ակորդները տրամադրել է Վահրամ Մթնշաղը

 

G#m(Am) D#(E)
Քնքուշ լուսնի շուշան-փոշին
D#(E) G#m(Am)
Մաղեց հեզ գետի վըրա.
G#m(Am) D#(E)
Մեղմիկ խըշշաց ցորեն, ցողուն,
D#(E) G#m(Am)
Սիրտըս անդո՜րր կը ծըփա:
C#m(Dm) G#m(Am)
Ուռիները նազա՜ն-ծածա՜ն,
D#(E) G#m(Am) G#(A)
Տերևները կը շընչեն,
C#m(Dm) G#m(Am)
Ծիտ ու ծիծեռ ճուղքի վըրան
D#(E) G#m(Am)
Վառ երազում կը նընջեն…

Լուռ կը ծորե աստղը շողե՜ր
Ու ծըղրիդը կը ծըղրա.
Քամին կերգե գաղտնի երգե՜ր,-
Միտքըս հեռո՜ւ կը սըլանա…
Լուսնակն անցավ,— մութը մըթին
Մաղեց հեզ գետի վըրա…
Ծանըր խըշշաց լացող ուռին,
Սիրտըս տըխո՜ւր կը հևա…

Marietta Badalyan – Uri lyrics and chords

 
ՈԻՌԻ (Lyrics + Chords)

Marietta Badalyan

 
Պոետներ (Lyrics + Chords)

Mineral lyrics and chords

Sep 042010
 

Մարգարյան Սյուզան
Մեսչյան Արթուր
Մովսիսյան Արմեն
Մարիետա Բադալյան
Միներալ

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.