Em Am
Օրնիբուն դրվում է հին քարին նոր քարը.
B Em B
Եվ անունն է մեր հայ շինարար,
Em Am
Նոր գարունն իր հետ բերում է ցանքն ու վարը.
B Em
Մեր անունն է հայ մշակ արդար,
E F E
Պետք է իմանա մանուկն իր գիրն ու տառը,
F E Am
Որ ապրի հայ միտքը դարեդար։

Am B Em
Մեր սրտերը միշտ ամուր են, հուր են,
Am B Em
Մեր թրերը միշտ ամուր են, սուր են,
Am B C
Եվ թող իմանան բոլորը`
Am B Em
Մեր անունն է հայկական բանակ։

Fm A#m
Հայ հազարամյա մեր պատմության տապանը
C Fm C
Մեզ տարուբերել է աշխարհով,
Fm A#m
Ետ է մեզ կանչում մեր հարազատ օրրանը
C Fm
Միշտ հավատարիմ իր կարոտով,
F F# F
Մերն է լինելու այս նոր հարյուրամյակը,
F# F A#m
Վառ լուսավորված ճանապարհով.

A#m C Fm
Մեր սրտերը միշտ ամուր են, հուր են,
A#m C Fm
Մեր թրերը միշտ ամուր են, սուր են,
A#m C C#
Եվ թող իմանան բոլորը`
A#m C Fm
Մեր անունն է հայկական բանակ։

Մեր պապենական մեր հայկական հողերը
Մենք գիշեր ու զօր կպահպանենք,
Թող հանգիստ քնեն հայոց բոլոր մայրերը,
Մենք նրանց անդորրը կհսկենք։
Հայկ նահապետի` մեզ ավանդած երկիրը
Մեր զավակներին կժառանգենք.
Մեր սրտերը միշտ ամուր են, հուր են,
Մեր թրերը միշտ ամուր են, սուր են,
Եվ թող իմանան բոլորը`
Մեր անունն է հայկական բանակ։

F#m Bm
Հայ հազարամյա մեր պատմության կնիքը
C# F#m C#
Մենք հավերժ կրում ենք դարեդար
F#m Bm
Թող որ միշտ խաղաղ լինեն հայոց երկինքը
C# F#m
Եվ լեռները արևավառ
F# G F#
Եթե պահանջվի անգամ կտանք մեր կյանքը
G F# Bm
Մեր հայրենիքի փառքի համար.

Bm C# F#m
Մեր սրտերը միշտ ամուր են, հուր են,
Bm C# F#m
Մեր թրերը միշտ ամուր են, սուր են,
Bm C# D
Եվ թող իմանան բոլորը`
Bm C# F#m
Մեր անունն է հայկական բանակ։
Mer anunn e haykakan banak lyrics and chords

   
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.