C#m F#m G#
Երբոր բացվին դռներն հուսո,
A F#m G# C#m
Եվ մեր երկրեն փախ տա ձմեռ,
C#m A
Չքնաղ երկիրն մեր Արմենիո, -
F#m G# A G#
Երբ փայլե յուր քաղցրիկ օրեր.
A F#m G#
Երբոր ծիծառն իր բույն դառնա,
A F#m G#
Երբոր ծառերն հագնին տերև`
F#m C#m G# C#m
Ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա,
A F#m G# C#m
Աշխարհ, որ ինձ ետուր արև:

(C#m – A – F#m – G#) 2 անգամ

Հասակ մը կա մեր կենաց մեջ,
ՈՒր ամենայն իղձ կավարտի.
Հասակ մը, ուր հոգին ի տենչ`
Հիշատակաց յուր կարոտի.
Հորժամ քնարս իմ ցրտանա,
Սիրույն տալով վերջին բարև`
Երթամ ննջել հիմ Կիլիկիա,
Աշխարհ` որ ինձ ետուր արև:

C#m A F#m G#
Ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա,

Տեսի դաշտերըն Սուրիո,
Լյառն Լիբանան և յուր մայրեր.
Տեսի զերկիրըն Իտալիո,
Վենետիկ և յուր գոնդոլներ.
Կղզի, նման չիք մեր Կիմպրիա
Եվ ո’չ մեկ վայրն է արդարև
Գեղեցիկ քան զիմ Կիլիկիա,
Աշխարհ` որ ինձ ետուր արև:

The Beautified Project – Kilikia lyrics and chords

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.