F#m A
Ով եմ ես, գուցե դու բացատրես ինձ ով եմ ես
A Bm
Ինչ եմ ուզում այս կյանքից վերցնել ես վերցնել
Bm F#m
Ինձ հարազատ իմ անբաժան իմ ընկեր, իմ ընկեր

Կրկ․

E F#m
Առանց քեզ ,քո խոսքերի ով եմ ես, ով եմ ես
Առանց հաստատ քո հայացքի ով եմ ես , ով եմ ես
Առանց կոպիտ քո ձեռքերի ով եմ ես, ով եմ ես
Ինձ հարազատ, իմ անբաժան իմ ընկեր, իմ ընկեր

Կյանքի չարին դիմադրելով ուժասպառ
Բարձր բարձր ծիծաղում էիր ինձ համար
Ինչ անկեղծ ես դու և հստակ իմ ընկեր:

Կրկ․․․

Ես կկորչեի այսպես կյանքում ախ անկասկած
Եթե կողքիս չլինեիր դու իմ Աստված
Կմոլորվեի, եթե վստահ քայլդ չզգայի իմ շողքում

Կրկ․․․

Ardzaganq – im ynker chords

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.