Fm
Թաքցնում են աչքերը քո
Տխրությունը տարվա,
F Bm
Գեղեցիկ է ժպիտը քո ու անկեղծ,
F# Fm
Սեղանի շուրջ նստած են հարազատ դեմքեր,
C
Միաձայն գովերգում են քեզ

Շփոթված ես, դե ինչ արած
Համբերել է պետք,
Շռայլում է զգացմունքը քո մեջ կուտակված,
Դու գիտես ցանկությունը ցանկություն կմնա,
C Fm
Եթե սիրտդ բարի է՝ կիրականանա:

C
Ծնունդդ շնորհավոր,
Fm
Ծնունդդ շնորհավոր,
F Bm C
Ծնունդդ շնորհավոր թող լինի այսօր:

Համոզված ես որ քո կամքով
Ճանապարհ է ընտրած,
Անկորուստ չի եղել ու չի եղել և հարթ,
Քեզ մի միտք է անվերջ լռությամբ ուղեկցում,
Որ մարդիկ հարազատ չլքեն քեզ կյանքում:

Ծնունդդ շնորհավոր,
Ծնունդդ շնորհավոր,
Ծնունդդ շնորհավոր թող լինի այսօր:

Թաքցնում են աչքերը քո
Տխրությունը տարվա,
Գեղեցիկ է ժպիտը քո ու անկեղծ,
Սեղանի շուրջ նստած են հարազատ դեմքեր,
Միաձայն գովերգում են քեզ

Ծնունդդ շնորհավոր,
Ծնունդդ շնորհավոր,
Ծնունդդ շնորհավոր թող լինի այսօր:
Ardzaganq – cnundd shnorhavor lyrics and chords

   
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.