Hsus2
—-2——————
—-2——————
———-4————
———-4————
—-2——————
—-2——————

Քայլեմ ես մտախոհ….
————–|—————–
———-2—|—4—2——-
——-4—-4-|—–4—4—-
————–|—————–
—-2———|—————-
————–|—————–

Hsus2 H F#m F#m7
Քայլեմ ես մտախոհ ,օտար այս քաղքում,
G# C#m
Փնտրեմ դեմքը քո հարազատ, կողքից անցնող ամեն դեմքում
E H
Փնտրեմ սերն իմ կորցրած ու չգրված իմ երգերից,
C#m F#
Փնտրեմ քեզ իմ բեկված երազ ,մեր խենթ սիրո գիշերներից…

Քայլերս ինձ այդպես տանեն ու հասցնեն քո տան շեմին,
Հապաղելով կամաց թակեմ ,միտքս ձգվի իմ հուշերին…
Դուռը հանդարտ բացվի, ինչպես անցած լավ օրերին
Թափառումից այնքան հոգնած ու մեղավոր նայեմ դեմքիդ…

H C#m
Ու կասեմ բարև իմ սեր,
E F#
Կասեմ ներիր ինձ սեր,
H C#m
Ներիր ,թե կարող ես սեր
E F#
Բերել եմ հուշը մեր…

Ու զարմացած քո աչքերում անցած սիրո կայծը տեսնեմ,
Ձեռքս անվար շփեմ դեմքիդ ,դողալով այտդ համբուրեմ,
Հետո հանգիստ նստենք սեղան ու լուռ նայենք միմիանց դեմքին,
Հիշեմ աչքերդ մոռացված ,մեր խենթ սիրո գիշեևներից

Ու լռության ձգված լարից փորձեմ պոկել ես մի հնչյուն,
Փորձեմ ասել քես սիրելիս ,դու իմ ազատ վայրի թռչուն,
Փորձեմ հիշել մեր երեկոն ,եթերային մարմինը քո
Բայց ամաչկոտ խեղդեմ հուշերս գիշերային մեր խենթ սիրո…

Ու կասեմ բարև իմ սեր,
Կասեմ ներիր ինձ սեր,
Ներիր ,թե կարող ես սեր,
Բերել եմ հուշը մեր…

Ինչքան տարբեր են երգերից սիրո երգը մեր մոռացված,
Ինչքան հեռու ենք իրարից, այսպես իրար դիմաց նստած,
Ու դւռը երբ հանդարտ բացվի, կհեռնամ քո դղյակից
Ու խենթի պես ես կփաղչեմ ,մեր խենթ սիրո գիշերներից…

Ու կասեմ բարև իմ սեր,
Կասեմ ներիր ինձ սեր,
Ներիր, եթե կարող ես սեր,
Բերել եմ քեզ նվեր,երգեր ու ծաղիկներ
Ու տխուր հուշը մեր

E C#m F#
Մեր մոռացված երջանկության…
Սիրո անցած մեր պատմության…
Hsus2
Քայլեմ ես մտախոհ…
Armen Movsisyan – Handipum lyrics and chords

   
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.