Am
Հաց եմ բերել, տղե՛րք,
Dm
Խղճիս վա՛րձն եմ բերել,
Bb
Ես ձեր ցա՛վը տանեմ,
A
Անու՛շ արեք, տղե՛րք,
Dm
Հայոց անցած փառքի
Am
Վերադա՛րձն եք, տե՛րն եք,
F
Հզոր ձեր բազուկով
E
Մեր տունը պահեք։

Մենք մեր հողի վրա
Ավելորդ ենք եղել,
Իրար խո՛րթ ենք եղել
Անհաղորդ ենք եղել,
Իշխանները՝ ծախված,
Շողոքորթ են եղել
ՈՒ քամու՛ն են տվել
Երկիրը մեր։

Հաց եմ բերել, տղե՛րք,
Հոգուս լա՛ցն եմ բերել,
Խեղճությունն ու ո՞ղբն է
Մի թե ընթացքը մեր…
Ես ձե՛ր կողքին, ձե՛զ հետ
Հայոց հա՛րցն եմ բերել,
Ես ձեր ցա՛վը տանեմ,
Սասնա՛ Ծռեր։

Հաց եմ բերել, տղե՛րք, խղճիս վա՛րձն եմ բերել….
Հաց եմ բերել, տղե՛րք,խ ղճիս վա՛րձն եմ բերել…

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.