Em
Անօրեն թուքն է տիրել մայր հողին,
G
Ինչ սրտով պիտի մտնենք անկողին…
Am Em
Մամ ջան չտխրես, շատ չմտածես,
C D G
Կռիվ ենք գնում ախպերս ու ես…
Am Em
Մամ ջան չտխրես, շատ չմտածես,
C D Em
Կռիվ ենք գնում ախպերս ու ես…

Em G
Մռայլ գիշերն է, նստած ենք փոսում,
C D G
Այստեղ հայ քաջի արյունն է հոսում:
Am Em
Եկել ենք կռիվ, կռվում ենք այսպես,
C D G
Խփում ենք թուրքին ախպերս ու ես…
Am Em
Եկել ենք կռիվ, կռվում ենք այսպես,
C D Em
Խփում ենք թուրքին ախպերս ու ես…

Em D C Em
Երբ լուսաբացին թուրքը լեռն է սողում,
C D G
Մեր զիլ հարվածից աշխարհն է թնդում,
C D G E
Ինչքան պետք լինի` կկռվենք այսպես,
Am D G
Հայ ազգի համար ախպերս ու ես…
Am Em
Ինչքան պետք լինի` կկռվենք այսպես,
C D Em
Հայ ազգի համար ախպերս ու ես…

Em
Էլ հետդարձ չկա կռիվ է սաստիկ,
G
Օրհնանքդ տուր մեզ ու մի լար մայրիկ…
Am Em
Թե մի օր կտրիդ զույգ արծիվ տեսնես,
C D G
Էդ մեր հոգիքն են` ախպերս ու ես…
Am Em
Թե մի օր կտրիդ զույգ արծիվ տեսնես,
C D Em
Էդ մեր հոգիքն են` ախպերս ու ես…

Fm G#
Մամ ջան կբացվեն դռները մեր գոց,
C# D# G#
Ոսկի կհագնե սեւ օրն հայոց…
Bm Fm
Ու տուն կդառնանք հաղթությամբ էսպես,
C# D# G#
Ծափով-ծիծաղով… Ախպերս ու ես!
Bm Fm
Ու տուն կդառնանք հաղթությամբ էսպես,
C# D# Fm
Ծափով-ծիծաղով… Ախպերս ու ես!
Garnik Sargsyan – axpers u es lyrics and chords

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.