Em B

Em B Em B
Արի՛, իմ սոխակ, թո՛ղ պարտեզ մերին,
Em B Am B
Տաղերով քուն բեր տըղիս աչերին.
G D B Em B
Բայց նա լալիս է.— դու սոխակ, մի՛ գալ,
Em Am Em B Em
Իմ որդին չուզե տիրացու դաոնալ։

Եկ, աբեղաձագ, թո՛ղ արտ ու արոտ,
Օրորե տղիս, քընի է կարոտ.
Բայց նա լալիս է.— տատրակիկ, մի գալ,
Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ։

F#m C# F#m C#
Թո՛ղ որսըդ, արի՛, քաջասիրտ բազե,
F#m C# Bm C#
Քու երգը գուցե իմ որդին կուզե…
A E C# F#m C#
Բազեն որ եկավ՛ որդիս լոեցավ,
F#m Bm F#m C# F#m E
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։

A E C# F#m C#
Բազեն որ եկավ՛ որդիս լոեցավ,
F#m Bm F#m C# F#m
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։

Ari im sokhak chords

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.