Jul 072012
 
ԱՂՋԻԿՆԵՐԸ ՉՈՒՆԵՆ (ԽԵԼՔ) (Lyrics + Chords)
ԱՌԱՋԻՆ ԼԱՎ ԵՐԳ (Lyrics + Chords)
ԿԼԻՆԵՍ ԴՈՒ ԻՄԸ (Lyrics + Chords)
ՍԱՌՆԱՐԱՆ (Lyrics + Chords)
ՍԿԻԶԲ (Lyrics + Chords)
ՔՈ ԱՉՔԵՐԸ (Lyrics + Chords)
ԳՐԿԱԲԱՑ ԵՐԳ (Lyrics + Chords)

Lav Eli chords

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.