C Bb F C
Հայը հաղթել է քեզ արի ու տես ոսոխ անտես
Հայը հաղթել է հար ու հաղթահար քայլել ասպես
Քեզ աղոթում ենք հայ եղիր վստահ ու անկոտրում
Երբ հավաքվում ենք մենք ***** հավաք դառնում ենք զենք

Am C G
Ղարաբաղը մերն է ու տերն է մեզ պահապան
Ղարաբաղը մենք ենք ու հենք ենք իրար համար

Միշտ իրար կողք կողքի հայ **** Արցախ Աշխարհ
Ու միասին են միշտ պայքար ու ճիշտ կորուստ ու վիշտ
Ղազաչենցոց վանքից զանգերը սուրբ պիտի հնչեն
Ու թե կռիվ լինի հերոսներին պիտի կանչեն

Ղարաբաղը մերն է ու տերն է մեզ պահապան
Ղարաբաղը մենք ենք ու հենք ենք իրար համար

Razmik Amyan Karabakhe mern e chords

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.