Em A C D Em

G Am
Երբ սկիզբը սկսվեց,
C
Երբ հպարտ էր երկինքը,
G C Am
Ինչքան լավ էր ձեզ հետ:

Հպվելը՝ հրճվանք,
Քայլել, թռիչք էին
Մեզ ի՞նչը կարող էր պահել

C D Em
Ջահել արյան հավատ, կրակ ու կիրք
C D
Անկեղծ, հպարտ, ուրախ ու մի քիչ գիժ,
C H7
Լավն էր, սկիզբը։

Սկիզբը բոլոր դռների բանալին է,
ԵՎ դա ճիշտ էր գուցե,
Ափսոս, որ միայն
Շատ ուշ հասկացանք, որ
Դռներ կար որ պետք չէր բացել։

Ջահել արյան հավատ, կրակ ու կիրք
Անկեղծ, հպարտ, ուրախ ու մի քիչ գիժ,
Լավն էր, սկիզբը։

C Em
Ի՞նչ եղավ մեզ, մենք որ սկբում այնքան լավն էինք
Սխալ էր միմյանց, այդքան մոտիկից ճանաչելը
Ինչքան ցավ ենք ցանել մեր ձեռքով,
Ցանել ու անցել ենք, դարձել ենք, փորձել ենք,
H7
Մարել մեր սկիզբը։
Lav Eli – Skizb chords and lyrics

   
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.