C
Քո աչքերը ինձ դարձրել են խելագար,
Am
Քո շուրթերը գինետուն են ինձ համար:

(C Am)

C
Երբ քայլում եմ քո կողքից,
Em Am
Դու քնքուշ ժպտում ես ինձ, ասես
Am F
Լինեմ ես երազում:
C G Am F
Քո ամեն հայացքից ես թռչում եմ երկինք
F C G F G
Եւ երկար երկիր չեմ իջնում:

Քո աչքերը ինձ դարձրել են խելագար,
Քո շուրթերը գինետուն են ինձ համար:

Ինձ զգում եմ անընդմեջ,
Ոնց որ արջը մեղրի մեջ, ու քեզ
Ամեն մարդ կասի,
Որ կյանքի բերումով յոթը երգ գիտեմ,
Եւ բոլոր յոթն էլ քո մասին:

Քո աչքերը ինձ դարձրել են խելագար,
Քո շուրթերը գինետուն են ինձ համար:

C G
Իսկ շատերն ասում են ինձ՝
F G
Վատ է այս տղան,
C G
Բայց քո չքնաղ աչքերին
F G
Ես ոնց դիմանամ:
Cm Bb D# G# Cm
Երազն այս երկնային թող ձգվի ինձ համար շատ երկար
F G
շատ երկար…

Քո աչքերը ինձ դարձրել են խելագար,
Քո շուրթերը գինետուն են ինձ համար:
Lav Eli Qo achqery chords

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.