Em B

Em B Em B
Արի՛, իմ սոխակ, թո՛ղ պարտեզ մերին,
Em B Am B
Տաղերով քուն բեր տըղիս աչերին.
G D B Em B
Բայց նա լալիս է.— դու սոխակ, մի՛ գալ,
Em Am Em B Em
Իմ որդին չուզե տիրացու դաոնալ։

Եկ, աբեղաձագ, թո՛ղ արտ ու արոտ,
Օրորե տղիս, քընի է կարոտ.
Բայց նա լալիս է.— տատրակիկ, մի գալ,
Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ։

F#m C# F#m C#
Թո՛ղ որսըդ, արի՛, քաջասիրտ բազե,
F#m C# Bm C#
Քու երգը գուցե իմ որդին կուզե…
A E C# F#m C#
Բազեն որ եկավ՛ որդիս լոեցավ,
F#m Bm F#m C# F#m E
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։

A E C# F#m C#
Բազեն որ եկավ՛ որդիս լոեցավ,
F#m Bm F#m C# F#m
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ։

Ari im sokhak chords

 

Hm Hm/A(004432) Em6(022020) F#
Պարիր ծովի վրա,մեր հույսերից ծնված նավակ,
Լողա, ծովերն ի վեր`պարզած ճերմակ առագաստներ:

Em6 F#
Վերցրու քեզ հետ սրտերը մեր,
Hm Hm/A
Մեր լեռներից խաղաղ հովեր,
Em6 F#
Վերցրու քեզ հետ խաչված քարեր,
Hm H7
Ծով դաշտերից ոսկե հասկեր,
Em6 F#
Մեր Կիլիկիո անմար երգով,
Hm Hm/A
Մեր պապերի կարոտ Էրգրով,
Em6 F#
Հուսո ճերմակ առագաստով
Hm
Հասիր բաց ծով:

Պարիր ծովի վրա,մեր հույսերից ծնված երազ,
Լողա, սարերն ի վեր` երկինք ի վեր՝ ծովերն ի վեր:
Վերցրու քեզ հետ սրտերը մեր,
Մեր լեռներից խաղաղ հովեր,
Վերցրու քեզ հետ խաչված քարեր,
Ծով դաշտերից ոսկե հասկեր,
Մեր Կիլիկիո անմար երգով,
Մեր պապերի կարոտ Էրգրով,
Հուսո ճերմակ առագաստով
Հասիր բաց ծով:
Eduard Zorikyan – huso aragast lyrics and chords

Երաժշտության հեղինակ Արմեն Մովսիսյան
Խոսքերը Արմեն Մովսիսյան,  Էդուարդ Զորիկյան  Armen Movsisyan – huso aragast lyrics and chords

 

Dm Am

Gm C Dm
Թռչեի մտքով տուն,
Gm C Dm
Ուր իմ մայրն է արթուն,
C A F
Տեսնեի այն առուն,
C
Կարոտով ես անհուն,
Որ ամեն մի գարուն
F C
Ջրերով վարարուն
Gm F
Կարկաչում էր սարերում:

Տեսնեի այն առուն,
Կարոտով ես անհուն,
Որ ամեն մի գարուն
Ջրերով վարարուն
Gm Dm
Կարկաչում էր սարերում:

Թեքվեի աղբյուրին,
Կարոտած պաղ ջրին,
Լինեի հանդերում,
Մեր կանաչ մարգերում,
Ուր ծաղկունքն են բուրում,
Ուր մանուկ օրերում
Հովն էր ինձ միշտ համբուրում:

Հայրենիքն իմ սրտում՝
Թե չընկնեմ ես մարտում,
Ա՜խ, իմ մայր թանկագին,
Տուն կգամ ես կրկին,
Կսփոփեմ քո հոգին
Համբույրով սրտագին,
Կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին:
Element – Martiki erg, Trchei mtqov mtkov tun lyrics and chords

 
ԱՐԻ ԻՄ ՍՈԽԱԿ (Lyrics + Chords)
ՍԵւ ՈՒ ՍՊԻՏԱԿ (Lyrics + Chords)

Empyray chords

 

Gm Cm D
Ո՞ր գիշերից են քո աչքերը
Gm Cm F
Ո՞ր ուժերից են քո մտքերը խենթ,
A#m F#
Ու ո՞րտեղից է հուրը քո հոգու.
G# F# F D
Ո՞ր տողից է սիրտդ:
Gm Cm D
Ո՞ր լույսերից են քո ստվերները.
Gm Cm F
Ո՞ր հույզերից են երազները քո,
A#m F#
Ու ո՞ր արեւը քեզ դարցրեց լուսին.
G# G
Ո՞ւմ անձրեւն ես դարձել…

Em
Սեւ ու սպիտակ,
Hm
Կեղծ ու շիտակ
Am H7
Ես չեմ կարող տարբերել.
Em
Մեղք ու զղջանք,
Hm
Գութ ու հանցանք
Am H7
Իմ մեջ են լուռ խառնվել.
Em Hm
Հին վերքերով սիրտս խռով
Am H7
Էլ ինձ չի ընձեռվի
Em
Երբե՜ք:

Որ մոլորակն է քո պաշտպանը,
Եւ որ հրեշտակն է պահապանը քո,
Ու ո՞ր քամին է քեզ բերել հեռվից
Ո՞ր ժամին ես վայրկյան:
Empyray sev u spitak chords

Apr 012012
 

Dm
Հայ աղջիկ աննման
Dm Am
Չկա դեմքիդ հայի նշան:
Dm
Աչքերդ նաիրյան,
Dm Am
Լցվել են օտարությամբ:

C Dm
Օտար դաշտերի մէջ փնտրում եմ
C Dm
Ուր է ծաղիկն իմ հայկական
C Dm
Բայց քամին արդէն տանում է,
C Dm C
Նրանց բուրմունքը Նաիրյան:

Դե զարթնեք ՀԱՅ ՄԱՅՐԵՐ,
Մի թողնեք, որ նրանք կորչեն
Դե սթափվեք, հայ հայրեր,
Ձեր խրատներին նրանք կարոտ են:

Նրանց հոգին դեռ շատ փխրուն է
Մի նոր բացված ծաղկի նման
Քամու ուժից նրանք շեղվում են
Մի անորոշված ուղղությամբ:

Dm Am
Na – na – na….

Հայ աղջիկ Նաիրյան
Եթէ ես քեզ մի օր տեսնեմ
Սև մազերդ ծածկված
Գուցե ես քեզ չճանաչեմ

Բայց քո հոգին ես հասկանում եմ
Չունի աշխարհը քեզ նման
Ես քո աչքերի մէջ տենում եմ
Իմ մանուշակը Հայկական:

Dm Am
Քեզ եմ ես փնտրում իմ հայ աղջիկ,
(Աչքերս ջուր դառած, Նաիրյան)
Dm Am
Քեզ եմ ես հանձնում խնդրանքս մոլորված, դառնում
hay axchik axjik
hay axchik axjik mp3 online

Էլոն Սարաֆյան

 Է  Comments Off
Jan 022012
 
ՀԱՅ ԱՂՋԻԿ (Lyrics + Chords)

Է

 Է  Comments Off
Jan 022012
 

Էդուարդ Զորիկյան
Էլոն Սարաֆյան
Էլեմենտ
Էմփիրեյ

 
ՀՈԻՍՈ ԱՌԱԳԱՍՏ (Lyrics + Chords)

Eduard Zorikyan lyrics and chords

 
ԹՌՉԵԻ ՄՏՔՈՎ ՏՈՒՆ (Lyrics + Chords)
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.