Jul 252016
 

Խոսք` Վ. Գյոթեի
Թարգմ.` Հովհ. Թումանյանի
Երաժշտ.` Ռ. Մելիքյանի

Am Dm Am
Փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ,
C G Am
Տեսավ մի վարդ դաշտի միջին.
Am Dm Am
Վարդը տեսավ, ուրախացավ,
Em Am
Մոտիկ վազեց սիրուն վարդին.
C Dm Am
Սիրուն վարդին, կարմիր վարդին,
Am Em Am
Կարմիր վարդը դաշտի միջին։

Տղան ասավ.— Քեզ կպոկեմ,
Ա՛յ կարմիր վարդ դաշտի միջին։
Վարդը ասավ.— Տե՜ս, կծակեմ,
Որ չըմոռնաս փշոտ վարդին.
Փշոտ վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին։

Ու անհամբեր տղան պոկեց,
Պոկեց վարդը դաշտի միջին.
Փուշը նըրա ձեռքը ծակեց,
Բայց էլ չօգնեց քնքուշ վարդին.
Քնքուշ վարդին, կարմիր վարդին,
Կարմիր վարդը դաշտի միջին։

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.