Am G Am
Պատերազմ եք գնում, բարով գնացե՛ք,
Am G Am
Վարդանի արյունն է Ձեր մեջ, իմացե՛ք,
Am G Dm Am
Նոր կազմավորված Հայոց բանակի,
Dm Am Gm Am
Առաջին զինվորն եք, հպարտ գնացե՛ք:

Կրկներգ։

G Gm Dm Am
Ինչքան էլ, որ դժվար լինի, դիմացե՛ք,
G Gm Dm Am
Վախկոտն ամեն օր է մեռնում, իմացե՛ք,
Am C G Am
Քաջերը` մեկ անգամ, փառքով, իմացե՛ք,
Dm Am Gm Am
Հողն արյունով են պահում, իմացե՛ք:

Քաջերի կորստով, ցավել ենք դարեր,
Հողի կորստով` հազարամյակներ,
Այժմ շատ են մեզ պետք մեծ հաղթանակներ,
Դեպ փառք ու հաղթանակ, բարով գնացե՛ք:

Կրկներգ։
Դուք մեր նախնյաց հողը նորից ե՛տ բերեք,
Մեր Հայկազյան փառքը նորից ե՛տ բերեք,
Մուշն ու Սասուն, Արարատը ե՛տ բերեք,
Դեպ Արցախ, Մուսա լեռ բարով գնացե՛ք:

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.