Am E Am
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,
G C G Am
Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,
Am E Am
Կապու՜յտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի պես հոգեթով,
E Am
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ աստվածամոր աչքերով
Am Dm Am
Կապու՜յտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի պես հոգեթով,
E Am
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ աստվածամոր աչքերով

Ես ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին,
Որ չմարի իմ հոգին քո ակաթե աչքերում․
Ես ի՞նչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեքգույն,
Որ չցնդի, չմարի՜ իմ հոգու հեռուն․․․
Ես ի՞նչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեքգույն,
Որ չցնդի, չմարի՜ իմ հոգու հեռուն․․․

A#m D#m A#m
Ես ի՞նչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեքգույն,
A#m D#m F
Որ չցնդի, չմարի՜ իմ հոգու հեռուն․․․

F A#m
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,
G# C# G# A#m
Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,
A#m F A#m
Կապո՜ւյտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի՜ պես հոգեթով,
F A#m
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ
Vahag Rush – lusampopi pes axjik lyrics and chords

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.