Em C H7 Em
Դու գնում ես, բայց թևերը իմ քեզ հետ մի տար
Em C H7 Em
Դեռ թռիչքս անավարտ է կանցնեմ սար ու քար
G H7 C H7
Սիրտը իմ սիրով պարարտ է, ջերմ լույսով անմար
C Em H7 Em
Թե գնում ես գեթ թևերս դու քեզ հետ մի տար

Em C H7 Em
Քամու դեմ խոնարհ ճոճվում է մի ուռի դալար
Em C H7 Em
Անձրևի հետ արտասվում է հեզ ու միալար
G H7 C H7
Ով գիտե հոգու մորմոքը ինչ երակներով
C Em H7 Em
Կհոսի վարար գետի պես, կդառնա մի ծով
G H7 C H7
Ով գիտե հոգու մորմոքը ինչ երակներով
C Em H7 Em
Կհոսի վարար գետի պես, կդառնա մի ծով

Em C H7 Em
Թե տխուր եմ, թե ուրախ եմ, ինքս էլ չգիտեմ
Em C H7 Em
Կես ոչինչ ու կաս աշխարհ եմ, մի դիմակ անդեմ,
C H7 C Em
Բայց սպասում եմ երկնքում իմ լույս աստղի երևալուն
C H7 C Em
Ա-աաաաաաաաաա

Em C H7 Em
Դու գնում ես, բայց թևերը իմ քեզ հետ մի տար
Em C H7 Em
Դեռ թռիչքս անավարտ է կանցնեմ սար ու քար
G H7 C H7
Սիրտը իմ սիրով պարարտ է, ջերմ լույսով անմար
C Em H7 Em
Թե գնում ես գեթ թևերս դու քեզ հետ մի տար

Ուղարկված Լուսինե Բարսեղյանի կողմից

   
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.