Em D
Օ օ օ ասպետ
C H
հավերժության դու սուրհանդակ
Em D C Em
քեզ կոչում են շատ հասարակ ժամանակ
D C Em
Կգաս կանցնես ու էլ չի մնա ոչինչ
D C H
Ու կտանես շտապող մարդկանց քո ետևից
Em Am H Em
Լուռ անխոս դու հեռանում ես
Em Am H Em
Եվ թողնում ճերմակն իմ մազերին
E Am H C H
Եվ հստակ ձեռքով թերթում ես
Am H E C
Չքնաղ օրերը ,քնքուշ հուշերը,
C H Em
Բոլոր այրվող էջերը իմ կյանքի:

Ով է քեզ հետապնդում,
միշտ արթուն ես չես քնում
Եվ շտապում ես նույնիսկ անհոգ երազում
Կանգ առ մի պահ ,որ շունչ առնեմ նորից
Ու կվազեմ կրկին անհույս քո ետևից
Լուռ անխոս դու հեռանում ես
Եվ թողնում ճերմակն իմ մազերին
Եվ վստահ ձեռքով թերթում ես
Չքնաղ օրերը ,քնքուշ հուշերը,
Բոլոր այրվող էջերը իմ կյանքի

Em D
Սառն ու անտարբեր դեմքով
C H
Մերթ բերում ես վիշտ ու սով
Em D
Մերթ բաշխում խենթ երազներ
C H
խոստանում հավատ ու սեր
Em D
Խստադեմ իմ ուսուցիչ
C H Em
Չես հուշում ու չես կրկնում ոչինչ
Em Am H Em
Լուռ անխոս դու հեռանում ես
Em Am H Em
Եվ թողնում ճերմակն իմ մազերին
E Am H C H
Եվ վստահ ձեռքով թերթում ես
Am H E C
Չքնաղ օրերը ,քնքուշ հուշերը,
C H Em
Բոլոր այրվող էջերը իմ կյանքի
Armine Hayrapetyan – jamanak lyrics and chords

   
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.