Em H7 Em
Տես, էլ չի հալվում սառույցը իմ տան ճանապարհին
Em H7 Em
Այնտեղ արդեն լքված փողոց է, մութ ու ցուրտ է ողջ տարին
G H7 C
Եվ ամեն ամեն անգամ, երբ ես վերադառնամ
C H7
Այնտեղ ուր միշտ ապրել եմ
G H7 C H7
Թող, թող ինձ չճանաչեն, թող որ էլ չհիշեն, որ երբևէ եղել եմ

Em H7 Em
Դու պարզ ու ջինջ երազ ես, միշտ նույն վերջաբանով
Em H7 Em
Ահա, այսօր նորից տեսա քեզ, ծիծաղում էիր հոգեթով
G H7 C
Եվ ինչպես ամեն անգամ ասում ես թե կգամ
C H7
Կգամ արդեն ընդմիշտ ես
G H7 C
Բայց երազն է ավարտվում, միշտ միևնույն տեղում
C H7 Em
Ու բաժանում է ինձ ու քեզ

C Em
Ես շատ վաղուց չեմ երազել ու երազելն եմ մոռացել
C H7
Ու լռություն է այս անվերջ երկխոսությունը
C Em
Ու ինձ հաճախ են զգուշացրել, թե հեքիաթներն են վերջացել
C H7 Em
Ու ասպետներն էլ առհավետ կորցրել են քունը

Em H7 Em
Մի մոլորված ստվերի պես թաց մայթերի վրա
Em H7 Em
Այսօր նորից կթափառեմ ես մինչ ձյունը կտեղա
G H7 C
Եվ ամեն ամեն անգամ, թող որ մի քիչ դողամ
C H7
Ու թող մի քիչ մրսեմ ես
G H7 C
Եվ գուցե հիվանդանամ, գուցե մոռանամ,
C H7 Em
Որ երբևէ սիրել եմ քեզ

Em H7 Em
Դու պարզ ու ջինջ երազ ես, միշտ նույն վերջաբանով
Em H7 Em
Ահա, այսօր նորից տեսա քեզ, ծիծաղում էիր հոգեթով

Ուղարկված Լուսինե Բարսեղյանի կողմից

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.