Em F#
Դռները մեկ առ մեկ փակում կյանքիս անցած էջերի պես,
Am Em Am B7
Էջերը լույս պահում սրտում, մնացածը տալիս քամուն, և հեռանում
Em
Բարով մնաք

Em A
Բարով մնաս իմ մանկություն,որ դեռ ապրում, այրվում ես իմ սրտում,
Am Em Am B7
Փոքրիկ ջութակ, քարքարոտ բակ,աքսորների խուլ ահազանգ,
Em
Կռիվ ու խաղ բարով մնաք

Em G D
Բարով մնաք իմ ընկերներ որ կիսեցիք ինձ հետ օրերը հին,
Am Em Am B7
Ես կհիշեմ ամեն վարկյան, նրանց որոնք արդեն չկան,
Em
Օրհնյալ լինեք բարով մնաք

Em
Բարով մնաս դու իմ քաղաք ու փողոցներ իմ հարազատ,
A
Ես չափչփել եմ ձեզ հազար անգամ,
Am Em Am
Դեմքեր ծանոթ բարի ու գորշ, հեգնանք ժպիտ և հայհոյանք,
B7 Em
Ես դեռ կգամ բարով մնաք

Em A
Ինքս ինձնից եմ հեռանումև կամուրջները ետ դարձի ես չեմ այրում,
Am Em Am
Ես հեռանում եմ որ դառնամ, հազար փակված դռներ բանամ,
B7 Em
Հիմա գնամ բարով մնաք

Em G D
Մնաս բարով վերջին իմ սեր, կորստի պահը լուռ և քարացած շուրթեր,
Am Em Am
Գիշեր անդարձ, ձեռքեր սեղմված և կորստի դռները բաց
B7 Em
Ես փակեցի բարով մնաք

Em A
Մնաք բարով խելառ օրեր անքուն հազար իմ գիշերներ Բարով մնաք
Am Em Am
Խոսքեր մաշված դեմքեր հոգնած Նոր խաբկանքի թակարդը բաց
B7 Em
Չեմ հավատում Բարով մնաք

Em A
Մնաս բարով վերջին կորուստ վերջին իմ լույս սպասում երազ վերջին
Am Em Am
Ես հեռանում եմ ամենից ամեն տեսակ սուտ խաղերից
B7 Em
Ես չեմ խաղում բարով մնաք

Em A
Մնաք բարով խելառ օրեր անքուն հազար իմ գիշերներ Բարով մնաք
Am Em Am
Խոսքեր մաշված դեմքեր հոգնած նոր խաբկանքի թակարդը բաց
B7 Em
Չեմ հավատում բարով մնաք

Em A
Մնաս բարով վերջին կորուստ վերջին իմ լույս սպասում երազ վերջին
Am Em Am
Ես հեռանում եմ ամենից Ամեն տեսակ սուտ խաղերից
B7 Em
Ես չեմ խաղում Բարով մնաք

Em G D
Դռները մեկ առ մեկ փակում կյանքիս անցած էջերի պես,
Am Em Am B7
Էջերը լույս պահում սրտում, մնացածը տալիս քամուն, և հեռանում
B7 Em
Բարով մնաք

   
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.