armen

 

Em F#
Մեծածավալ և հիասքանչ տաճարների
Am E
Եվ ոսկեզարդ խորանների աղոթքը՝
Em F#
Ամենը ձեզ, և արծաթե լապտերը վանքերի,
H Em
Ադամանդե շարքով հյուսված խաչերը:

Դուք ձեզ վերցրեք և փառավոր շքախմբեր,
Եվ տոնական կախարդական զանգերը:
Ամենը ձեզ, իսկ ինձ միայն բաժին թողեք
Դժոխքներով անցած «Հայր մեր»-ը:
Իսկ ինձ թողեք միայն մատուռը հավատքիս,
Տարեք բաժնեք այս աշխարհի գանձերը:
Ամենը ձեզ, իսկ ինձ թողեք հուշերն անթիվ
Եվ նյարդերից հյուսված կյանքիս էջերը:

C G
Եվ թողեք դուք ինձ հեքիաթները իմ
C G Am
Եվ խաբկանքներից հյուսված ճամփաները,
H Em
Եվ եթե հանկարծ չհասնեմ լույսին,
Am H Em
Զուր չէին բոլոր աղոթքներս, Տեր:

Ամենը ձեզ` քարոզների խորհուրդն անգին:
Ճանկեք կյանքի ձեր մարտնչած փառքերը,
Իսկ ինձ թողեք ընկերներիս սրտերն ազնիվ
Եվ տարերքին տրված խելառ օրերը:

Այսպես պոկված ճյուղի նման, կյանքի ծառից,
Մոլորվեցինք այս աշխարհի մեջ:
Եվ ուսերի վրա շալկած լոկ բեռը հավատքի,
Եվ անաստված դարի մեղքերը:

Եվ թողեք դուք ինձ հեքիաթները իմ,
Եվ խաբկանքներից հյուսված ճամփաները,
Եվ եթե հանկարծ չհասնեմ լույսին,
Զուր չէին բոլոր աղոթքներս, Տեր:
Arthur Meschian – amene dzez lyrics and chords

 
ԱՀԱ ԵՎ ՎԵՐՋ (Lyrics + Chords)
ԱՄԵՆԸ ՁԵԶ (Lyrics + Chords)
ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ (Lyrics + Chords)
ԱՍՈՒՄ ԵՆ (Lyrics + Chords)
ԱՌԱՋ ԳԻՏԵԻ (Lyrics + Chords)
ԱՇԽԱՐՀԸ ԱՅՍ ԲԱԺՆՎԵԼ Է (Lyrics + Chords)
ԱՇԽԱՐՀԻ ՑԱՎՈՎ (Lyrics + Chords)
ԲԱՐՈՎ ՄՆԱՔ (Lyrics + Chords)
ԵՐԲ ԻՄԱՍՏԱԶՈՒՐԿ Է ԼԻՆՈՒՄ (Lyrics + Chords)
ԶԱՐՄԱՆՈՒՄ ԵՄ ԵՍ (Lyrics + Chords)
ԹՌԻՉՔ (Lyrics + Chords)
ԽՈՒԼ ՀԱՌԱՉԱՆՔԻ (Lyrics + Chords)
ՀԱՄԸՆԿՈՒՄՆԵՐ (Lyrics + Chords)
ՀԻՄԱ ՀԱՍԿԱՑԱ (Lyrics + Chords)
ԻՄ ՏԱՐԻՆԵՐԸ (Lyrics + Chords)
ՄԻԱՅՆ ԱՅՆ (Lyrics + Chords)
ՄԻԳՈՒՑԵ ԵՍ ԽԵՆԹ ԵՄ (Lyrics + Chords)
ՆՈՒՅՆ ՔԱՂԱՔՆ Է (Lyrics + Chords)
ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՍԻՐԵԼ ԵՄ ԵՍ (Lyrics + Chords)
Ո՞ՒՐ ԷԻՐ ԱՍՏՎԱԾ (Lyrics + Chords)
ՔԱՅԼԵՐ (Lyrics + Chords)
ՕՐԵՐ (Lyrics + Chords)

arthur meschian meschyan артур месчян

Ա

 Ա  Comments Off
Oct 262011
 

Ամալյան Դավիթ
Արաբո Իսպիրյան
Արեգ Նազարյան
Արթուր Մեսչյան
Արմեն Դարբինյան
Արմեն Մովսիսյան
Արմինե Հայրապետյան
Ամիրխանյան Ռոբերտ
Արձագանք
Անդրե
 

Sep 112011
 

Բամբիռ
Բադալյան Մարիետա

 
ԵՐԵՎԻ ՄԻ ՕՐ (Lyrics + Chords)
ԱՍՊԵՏԻ ԵՐԳԸ (Lyrics + Chords)
ՄԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ (Lyrics + Chords)
ԳԻՇԵՐ է, ԳԻՇԵՐ է (Lyrics + Chords)

Vakhtang Harutyunyan lyrics and chords
Vakhthang Harutyunyan lyrics and chords

Jan 052011
 
ԻՄ ՍԵՐԸ ՔԵԶ (Lyrics + Chords)

Andre

 
ԲԱՐԵՎ (Lyrics + Chords)
ԵՐԲ ԾԱՌԱՆԵՐԸ ՏԵՐԵՐ ԴԱՐՁԱՆ (Lyrics + Chords)
ԹԵՎԵՐ (Lyrics + Chords)
ԺԱՄԱՆԱԿ (Lyrics + Chords)
ՊԱՐԶ ՈՒ ՋԻՆՋ ԵՐԱԶ ԵՍ (Lyrics + Chords)
ԴՈՒ ԿԻՄԱՆԱՍ (Lyrics + Chords)
ԷՏՅՈՒԴ (Lyrics + Chords)
ՄԻ ՆԱՅԻՐ ԱՉՔԵՐԻՍ ՄԵՋ (Lyrics + Chords)

Armine Hayrapetyan lyrics and chords

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.